COPYWRITER
vällingby.png

Håll Sverige Rent/utomhuskampanj

 

problem

Det absolut vanligaste skräpet i tätorter är fimpen. 62% av skräpet består av fimpar i de kommuner som mäter skräp. Runt 1 miljard fimpar hamnar på våra gator och torg per år. Skräpmätningar i parkmiljö startades 2013. Precis som i stadsmiljö är fimpen det vanligaste skräpet, dock är andelen fimpar, snus och papper mindre i parker än vid mätningar gjorda i stadsmiljö.
 

idé

Få tobakstorskar att bry sig mer om vad de gör av sina fimpar/prillor och ta hand om sin del av huvudstaden.
 

lösning: Håll Sverige Rent

En kampanj som informerar om hur tobaksrelaterade produkter påverkar miljön när de skräpas ner i stan. Kampanjen kommer också ga vägvisning till var man kan slänga sina fimpar, prillor och tobaksrester.